Veldstraat, Rotterdam

Grootschalige zorginstelling maakt plaats voor moderne én kleinschalige woonvormen met zorgservices.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Rotterdam, gemeente Rotterdam
Specificatie
48 plaatsen groepswonen PG
24 plaatsen individueel PG
59 plaatsen individueel somatiek
commerciële ruimtes
algemene ruimte BG
35 parkeerplaatsen
Samenwerking
Laurens Wonen, Rotterdam; Laurens, Rotterdam
Aanvang
juni 2013
Oplevering
september 2015

Aanleiding
Simeon en Anna is een verpleeg- en verzorgingshuis van Laurens  aan de Strevelsweg bij het Zuidplein in Rotterdam Zuid. Met 265 plaatsen is het een van de grootste van Nederland.
De visie op zorg is echter veranderd. Grootschalige voorzieningen worden vervangen door kleinere projecten waarin wonen en zorg meer gescheiden plaatsvindt. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de toekomstige vraag. Mensen willen en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zorg op maat krijgen. Het huidige gebouw valt niet meer aan te passen aan deze nieuwe inzichten en moet daarom op termijn worden gesloopt.

Waarom VISADE?
Vanuit haar adviesrol voor Laurens Wonen is VISADE bij Simeon en Anna betrokken. VISADE is op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de ouderenzorg en weet deze te vertalen in een geschikt vernieuwingstraject voor Simeon en Anna.

Werkwijze en resultaat
Simeon en Anna wordt op termijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd. De eerste fase is het project Veldstraat. Deze nieuwbouw zal naast het huidige Simeon & Anna worden gerealiseerd. Hiervoor zal een deel van de functies op de begane grond achter het huidige Simeon & Anna worden gesloopt.

Het nieuwbouwprogramma bevat 48 plaatsen groepswonen PG, 24 plaatsen individueel PG, 59 plaatsen individueel somatiek, commerciële ruimtes, algemene ruimte BG en 35 parkeerplaatsen.

De Veldstraat zal uiteindelijk onderdeel uitmaken van de nog te ontwikkelen tweede fase.

Maart 2013 wordt, naar verwachting, het projectbestemmingsplan door de Gemeente Rotterdam vastgesteld.