• Over VISADE

Over VISADE

VISADE heeft jarenlange ervaring in brede advisering in ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Uitgangspunt daarbij is dat oplossingen die wij aandragen praktisch, uitvoerbaar en haalbaar moeten zijn. Wij combineren onze kennis en ervaring om de opgave gerealiseerd te krijgen. Dit altijd met oog voor alle stakeholders. Dat zijn niet alleen de professionele partners maar ook de direct en indirecte belanghebbenden zoals omwonenden. Wij doen dit voor een breed scala aan opdrachtgevers als, gemeenten, woningbouwcorporaties, marktpartijen en particulieren.

VISADE advies in projectontwikkeling heeft een brede specialisatie op het gebied van vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling, projectmanagement en procesmanagement.

VISADE heeft zich als woningbouw ontwikkelaar toegespitst het vraag gestuurd ontwikkelen van woningbouw Hierin staat de koper centraal. Met het concept Wonen à la Carte bieden wij kopers om met de architect aan tafel volledige zeggenschap te hebben om hun eigen woning te kunnen bepalen. Onder deskundige begeleiding van de woonconsulent worden kopers volledig ‘ontzorgt’ in het totale ontwikkeling en realisatieproces van hun woning. Een ultieme vorm van mede opdrachtgeverschap (MO) waarbij in gestapelde bouw dit altijd plaatsvind in een collectieve vorm. Wij noemen het ook vaak ‘begeleid particulier opdrachtgeverschap’. Inmiddels zijn er al meer dan 350 woningen met Wonen à la Carte gerealiseerd.


VISADE

  • Frans van Sliedregt

    Frans van Sliedregt

    De wil om samen te werken, met begrip voor de belangen van alle betrokken partijen en een open communicatie, maakt een samenwerking pas succesvol.