Werkvelden

(C)PO en Wonen à la Carte

(C)PO en Wonen à la Carte

De expert in mede-opdrachtgeverschap (MO)

Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering

Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering

VISADE verzorgt advieswerkzaamheden op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Naast het projectmanagement ligt de kracht van Visade vooral in het voortraject. Het analyseren van de vraagstelling van opdrachtgevers leid tot sneller tot concrete oplossingen. Daarnaast is vanuit onze genen (het willen luisteren naar alle belanghebbenden) de begeleiding van binnenstedelijke herstructurering een belangrijk product.

Proces- en Projectmanagement

Proces- en Projectmanagement

VISADE levert project- of procesmanagement, kan voor derden de opdrachtgeversrol vervullen of kan onderhandelingen namens onze opdrachtgevers vervullen.

Project- en Gebiedsontwikkeling

Project- en Gebiedsontwikkeling

VISADE kan ook de hele projectontwikkeling ter hand nemen. Dit kan voor een externe opdrachtgever als een gemeente, een woningcorporatie of een maatschappelijke instelling als zorg en onderwijs zijn of voor een marktpartij.