• Project- en Gebiedsontwikkeling

Project- en Gebiedsontwikkeling

VISADE kan ook de hele projectontwikkeling ter hand nemen. Dit kan voor een externe opdrachtgever als een gemeente, een woningcorporatie of een maatschappelijke instelling als zorg en onderwijs zijn of voor een marktpartij. VISADE spoort voor u - potentiële ontwikkelingslocaties op. Daarnaast neemt zij voor u het initiatief tot het zetten van de eerste stappen. Na deze eerste fase kan VISADE in overleg en samenwerking met u de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van het bijkomende proces coördineren en begeleiden.

Locatiespecifieke ontwikkelingsconcepten

Een ontwikkelingsconcept bestaat voor VISADE uit een aantal onderdelen. Een plan (landschap, stedenbouw en architectuur), een programma met een toets op bruikbaarheid (wat wil de gebruiker/consument), haalbaarheid (financieel, maatschappelijk en bestuurlijk) en een risicoanalyse. Daarnaast heeft VISADE een specialisatie ontwikkeld voor conceptontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. We hebben daarbij veel oog voor de toekomstwaarde en de mogelijkheid om het gebruik in de toekomst betaalbaar aan te passen.

Herontwikkeling van bestaande (binnenstedelijke) locaties

Toekomstige ontwikkelingen vinden steeds meer plaats op een locatie in of aan bestaand bebouwd gebied. Locaties waar omwonenden een band mee hebben; positief of negatief. Nieuwe (her)ontwikkeling in bestaand gebied, die veelal een verdichtingsopgave kent, vraagt om een aanpak waarin interactie met de omgeving een centrale plaats inneemt. VISADE zorgt voor maatwerk en communicatie naar alle betrokkenen.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een proces dat zich uitstrekt over een lange termijn. In de pieken heeft u behoefte aan extra capaciteit en deskundigheid. VISADE heeft bij gebiedsontwikkeling oog voor een integrale aanpak, maar blijft ook pragmatisch, zodat de vaart erin blijft. In sommige gevallen kan dat door grotere projecten "op te knippen" in deelprojecten die in tijd veel sneller zijn te realiseren en als "aanjager" voor de volgende deelprojecten fungeren. Deels op eigen initiatief en deels in opdracht van en/of in samenwerking met zowel gemeenten als marktpartijen.

Partner in projectontwikkeling

De adviezen van VISADE zijn altijd realistisch. Dat komt onder meer doordat we zelf een projectontwikkeling achtergrond hebben. Hierdoor zijn onze adviezen realistisch en leiden er toe dat onze adviezen ook uitvoerbaar zijn.

Haalbaarheidsstudies

Wanneer partijen de intentie hebben uitgesproken om gezamenlijk een traject in te gaan zal er eerst gekeken moeten worden of het plan op hoofdlijnen haalbaar is. De haalbaarheid zal onder andere afhangen van de ambities van de verschillende betrokken partijen. Om de neuzen een kant op te laten wijzen moet er onderhandeld en gecommuniceerd worden. Vaak kost dit veel tijd en inhoudelijke kennis [eigenaren, overheden, belangengroepen e.d.].

Projecten

Werkveld: Project- en Gebiedsontwikkeling
 • Projectmanagement Pot/Palletterein in de Kapelpolder, Maassluis

  Projectmanagement Pot/Palletterein in de Kapelpolder, Maassluis

  De gemeente Maassluis heeft een aantal jaren geleden, na een brand, een locatie van de toenmalige eigenaar aangekocht. De aankoop is destijds gedaan om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

 • Wonen à la Carte in Delft

  Wonen à la Carte in Delft

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Delft bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Het Delftse Goed, Delft

  Het Delftse Goed, Delft

  VISADE laat bij diverse projecten zien dat zij goed oog heeft voor de context waarin het project wordt gerealiseerd. Dat geldt zowel voor het fysieke ontwerp als voor de aansluiting op de marktvraag. Dat leidt tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor - goed inspelen op de lokale woningmarktvraag.

 • Veldstraat, Rotterdam

  Veldstraat, Rotterdam

  Grootschalige zorginstelling maakt plaats voor moderne én kleinschalige woonvormen met zorgservices.

 • Rozenlaan, Leidschendam

  Rozenlaan, Leidschendam

  'VISADE is in staat ook relatief kleine complexe opgaven te ontwikkelen. Met een op voorhand te formuleren gemeenschappelijk Programma van Eisen, waarin de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd, wordt het ontwikkelingsproces versneld en leidt dit tot een mooi eindproduct.'
 • Kleijn Waterrijk, Waspik

  Kleijn Waterrijk, Waspik

  Kleijn Waterrijk is een goed voorbeeld van een randstedelijke ontwikkeling waarbij een voormalig kassengebied is veranderd naar een woonwijk die overgaat in natuurgebied.
 • De Boog van Voorburg

  De Boog van Voorburg

  De oorspronkelijke Hoeksteenkerk lag op de hoek van de Rozenboomlaan en de Prins Bernhardlaan in Voorburg, nabij het winkelcentrum Koningin Julianaplein. Sloop van het gebouw heeft de kans geboden om op deze locatie een nieuwe multifunctionele ruimte en appartementen te bouwen.
 • Cascade, Leidschendam

  Cascade, Leidschendam

  'VISADE is in staat combinatie projecten met meerdere opdrachtgevers te ontwikkelen. Met een op voorhand te formuleren gemeenschappelijk Programma van Eisen, waarin de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd, wordt het ontwikkelingsproces versneld en leidt dit tot een mooi eindpro
 • Julianaschool, Voorburg

  Julianaschool, Voorburg

  'VISADE komt regelmatig met goede oplossingen waar ik nog niet aan had gedacht. En pakt uit eigen initiatief veel zaken op. VISADE is de spin in het web. Ze vertolkt de meningen van de verschillende partijen in dit project.' Projectleider Stedelijke Vernieuwing bij de gemeente Leidschendam-Voorburg
 • De Groene Loper Leidschendam, Voorburg

  De Groene Loper Leidschendam, Voorburg

  "VISADE staat open voor onze vragen en luistert goed. Niet al onze wensen waren te realiseren. Maar in die gevallen werd wel heel duidelijk aangegeven waarom niet en dat is prettig. Je weet dat er serieus over nagedacht is.", aldus een bewoonster van de wijk Bovenveen en lid van de klankbordgroep.
 • De Zonnewijzer, Leidschendam

  De Zonnewijzer, Leidschendam

  Het project 'De Zonnewijzer' is in twee opzichten spraakmakend. Ten eerste vormt het de start van het Damcentrum, de ingrijpende vernieuwing van het historische oude centrum van Leidschendam. Ten tweede staat het project voor een ingenieus combinatiegebouw, waarin een basisschool met verdiepte gymz
 • t'Scharnier, Schipluiden

  Hoe combineer je woningen met de kwaliteiten van de omgeving? Voor deze vraag stond VISADE bij het project 't Scharnier in Schipluiden.
 • Ontwikkelingsvisie, Madestein

  Ontwikkelingsvisie, Madestein

  De wens van de gemeente Den Haag om het huidige kassengebied Madestein te transformeren in 'het tweede Wassenaar van Haaglanden' is ook voor VISADE een uitdaging. Volgens VISADE is Wassenaar niet te kopiëren, maar qua allure en kwaliteit wel te evenaren. Deze kwaliteit en de allure die Wassenaar zo
 • Haven, Rijswijk

  Haven, Rijswijk

 • Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  'VISADE heeft bij gebiedsontwikkelingen het uitgangspunt om met alle betrokken partijen tot kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling willen komen voor een totaalproject. Bij de ontwikkeling van deelprojecten hebben wij oog heeft de context waarin het totaalproject wordt gerealiseerd.
 • Sporthal Voorburg

  Sporthal Voorburg

  Een haalbaarheidsonderzoek van VISADE laat zien dat er een nieuwe, multifunctionele accommodatie voor sport en onderwijs kan komen in Voorburg.
 • Daniël den Hoed kliniek

  Daniël den Hoed kliniek

  Onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie van het ziekenhuis in Rotterdam Zuid ten behoeve van ouderenhuisvesting in combinatie met zorgvoorzieningen.
 • Olaertsduyn, Rockanje

  Olaertsduyn, Rockanje

  Uniek zorgverleningconcept op een landgoed in de Voornse duinen.

 • Wonen à la Carte Tuinbouwweg, Park Triangel in Waddinxveen

  Wonen à la Carte Tuinbouwweg, Park Triangel in Waddinxveen

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Park Triangel bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte Hofje van Chopin in Delft

  Wonen à la Carte Hofje van Chopin in Delft

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Park Triangel bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte Aan de Braassem

  Wonen à la Carte Aan de Braassem

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Aan de Braassem bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte DelftsWater

  Wonen à la Carte DelftsWater

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte DelftsWater bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Het Nieuwe Water bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte De Groene Loper in Zoetermeer bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.