• Proces- en Projectmanagement

Proces- en Projectmanagement

VISADE levert project- of procesmanagement, kan voor derden de opdrachtgeversrol vervullen of kan onderhandelingen namens onze opdrachtgevers vervullen.

Projectmanagement

VISADE heeft ruime ervaring in projectmanagement. Vanaf het eerste idee tot en met de uitvoering. VISADE stuurt vanuit het ontwikkelingsconcept het proces aan, met als eerste product een startdocument. Door onze achtergrond in de projectontwikkeling, hebben we van meet af aan oog voor de haalbaarheid. Dit trechtert de discussie en zorgt voor een pragmatisch en haalbaar concept. Wij sturen de projecten aan op zowel proces als op inhoud. Na het startdocument (projectdefinitie), verzorgen wij in stappen het SO, VO, DO, bestek en tekeningen. Na gebleken (financiële) haalbaarheid zorgen wij dat de uitvoering contractueel geregeld is. Ook de besluitvorming regelen we in dat traject goed, net als eventuele promotie- en verkooptrajecten en directievoering in de realisatiefase.

Taken die wij als projectmanager uitvoeren zijn oa:

 • Sturen op voortgang, budget en kwaliteit (GOITK)
 • Aansturen projectteam
 • Voeren van onderhandelingen
 • Aanspreekpunt
 • Integrale afweging tussen alle belangen
 • Regelmatige rapportage naar de opdrachtgever
 • Adviseren over- en voorbereiden van besluitvorming.

Wij hebben ook altijd oog voor de maatschappelijke omgeving van een project. Zoals omwonenden maar ook de toekomstige gebruikers van een project. Wij zorgen ervoor dat ook zij een rol krijgen bij de totstandkoming van een project.

Procesmanagement

Een breed begrip, waar VISADE dan ook uiteenlopende diensten voor aanbiedt. Zo begeleiden wij samenwerkingen tussen partijen, we begeleiden participatietrajecten en we managen vernieuwingsprojecten in herstructureringsgebieden. Daarnaast zijn we is gespecialiseerd in het vlot trekken van een “vastgelopen” proces of het treffen van voorbereidingen voor een complex proces op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en duurzame energie transitie. Een goede processturing is van doorslaggevend belang voor succes.

Fungeren als opdrachtgever

Namens de opdrachtgever kan VISADE de rol van opdrachtgever vervullen. Dit kan een gemeente, corporatie zorginstelling of marktpartij zijn, VISADE verzorgt desgewenst de formulering van het Programma van Eisen en de opdracht. Ook tijdens de uitvoering kunnen wij optreden als (gedelegeerd) opdrachtgever. Wij bewaken dan de budgetten en de interne besluitvorming.

 

Projecten

Werkveld: Proces- en Projectmanagement
 • Samenwerking met Laurens Wonen

  Samenwerking met Laurens Wonen

  Aanleiding Laurens Wonen Diensten Zorg is de grootste aan bieder van ouderenzorg in Rotterdam. Laurens richt zich primair op het leveren van zorg en diensten ten behoeve van hun doelgroep. Vastgoed...

 • Projectmanagement De Dijk, Maassluis

  Projectmanagement De Dijk, Maassluis

  De gemeente Maassluis heeft een aantal jaren geleden een potentiële bedrijvenlocatie van de gemeente Rotterdam aangekocht. Op deze locatie wil de gemeente op korte termijn een begraafplaats en een bedrijventerrein realiseren. VISADE voert namens de gemeente het projectmanagement van deze locatie.

 • De Kade, Maassluis

  De Kade, Maassluis

  In de gemeente Maassluis aan de Nieuwe Waterweg is het pijpencoatingbedrijf Conline gevestigd. De eigenaar van het terrein is voornemens de bedrijfsactiviteiten op die locatie te beëindigen en het terrein te herontwikkelen naar een woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningenlocatie. De eigenaar zal zelf de ontwikkeling ter hand nemen. VISADE is projectleider van de gemeente Maassluis en begeleid de hele herontwikkeling namens de gemeente.

 • Herontwikkeling Slachthuisterrein, Haarlem

  Herontwikkeling Slachthuisterrein, Haarlem

  De drie corporaties hebben VISADE begin 2009 gevraagd de procescoördinatie op zich te nemen. Dit hield in dat onder leiding van VISADE er een ontwikkelingsvisie is gemaakt die als basis moest dienen voor een waardebepaling van het terrein. Deze ontwikkelingsvisie moest kunnen rekenen op draagvlak van de drie corporaties en aansluiten bij alle beleidsvisies van de gemeente. Gelijktijdig heeft VISADE op markttechnische en financiële haalbaarheid de totstandkoming van het plan aangestuurd.

 • De grindhorst in Rotterdam

  De grindhorst in Rotterdam

  "VISADE heeft in het verleden bij andere projecten laten zien moeizaam lopende projectinitiatieven door een duidelijke visie en procesmatige aanpak vlot te kunnen trekken".
 • Oranjeplein, Waalwijk

  Oranjeplein, Waalwijk

 • Rozenlaan, Leidschendam

  Rozenlaan, Leidschendam

  'VISADE is in staat ook relatief kleine complexe opgaven te ontwikkelen. Met een op voorhand te formuleren gemeenschappelijk Programma van Eisen, waarin de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd, wordt het ontwikkelingsproces versneld en leidt dit tot een mooi eindproduct.'
 • Wonen à la Carte in Son

  Wonen à la Carte in Son

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Son begeleiden wij de kopers met een ingenieus menu de ontwikkeling van hun eigen woning vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte in RijswijkBuiten

  Wonen à la Carte in RijswijkBuiten

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in RijswijkBuiten begeleiden wij de kopers met een ingenieus menu de ontwikkeling van hun eigen woning vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte in Delft

  Wonen à la Carte in Delft

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Delft bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  'VISADE heeft bij gebiedsontwikkelingen het uitgangspunt om met alle betrokken partijen tot kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling willen komen voor een totaalproject. Bij de ontwikkeling van deelprojecten hebben wij oog heeft de context waarin het totaalproject wordt gerealiseerd.
 • Wonen à la Carte in Delft fase 2

  Wonen à la Carte in Delft fase 2

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Delft bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten

  Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt d
 • Wonen à la Carte in RijswijkBuiten fase 2

  Wonen à la Carte in RijswijkBuiten fase 2

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in RijswijkBuiten bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot pr
 • Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom

  Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak
 • Wonen à la Carte in Blaricummermeent

  Wonen à la Carte in Blaricummermeent

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Blaricummermeent bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte DelftsWater

  Wonen à la Carte DelftsWater

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte DelftsWater bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Het Nieuwe Water bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte De Groene Loper in Zoetermeer bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.