• Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering

Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering

VISADE verzorgt advieswerkzaamheden op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Naast het projectmanagement ligt de kracht van Visade vooral in het voortraject. Het analyseren van de vraagstelling van opdrachtgevers leid tot sneller tot concrete oplossingen. Daarnaast is vanuit onze genen (het willen luisteren naar alle belanghebbenden) de begeleiding van binnenstedelijke herstructurering een belangrijk product.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een proces dat zich uitstrekt over een langere termijn. In de pieken heeft u behoefte aan extra capaciteit en deskundigheid. VISADE heeft bij gebiedsontwikkeling oog voor een integrale aanpak, maar blijft ook pragmatisch, zodat de vaart erin blijft. In sommige gevallen kan dat door grotere projecten "op te knippen" in deelprojecten die in tijd veel sneller zijn te realiseren en als "aanjager" voor de volgende deelprojecten fungeren. Deels op eigen initiatief en deels in opdracht van en/of in samenwerking met zowel gemeenten als marktpartijen.

Partner in projectontwikkeling

De adviezen van VISADE zijn altijd realistisch. Dat komt onder meer doordat we zelf ook voor eigen rekening en risico projectontwikkeling doen. Hierdoor kunnen we makkelijk transformeren van adviseur naar partner van corporaties en zorginstellingen. Doordat we dagelijks ook zelf op de woningmarkt opereren, weten we precies wat er in de markt gaande is. Onze realistische adviezen leiden er toe dat corporaties en marktpartijen ons vragen te participeren in de ontwikkeling van vaak gecombineerde woningbouwprojecten.

 Eigen ontwikkeling

VISADE toont regelmatig eigen initiatieven voor kansrijke locaties en bij selecties en/of prijsvragen. Hier zoeken wij partners bij als zorginstellingen, corporaties en andere marktpartijen. Voor alle partijen is dit een interessante mogelijkheid om ontwikkellocaties te verwerven of uit te breiden. VISADE analyseert de uitgangspunten en maakt een ontwikkelingsconcept. In het geval van een prijsvraag zorgen wij voor de volledige aanlevering van de prijsvraag. In deze eigen initiatieven kan VISADE participeren in de ontwikkeling en risico's.

Projecten

Werkveld: Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
 • Het Delftse Goed, Delft

  Het Delftse Goed, Delft

  VISADE laat bij diverse projecten zien dat zij goed oog heeft voor de context waarin het project wordt gerealiseerd. Dat geldt zowel voor het fysieke ontwerp als voor de aansluiting op de marktvraag. Dat leidt tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor - goed inspelen op de lokale woningmarktvraag.

 • Samenwerking met Laurens Wonen

  Samenwerking met Laurens Wonen

  Aanleiding Laurens Wonen Diensten Zorg is de grootste aan bieder van ouderenzorg in Rotterdam. Laurens richt zich primair op het leveren van zorg en diensten ten behoeve van hun doelgroep. Vastgoed...

 • Olaertsduyn, Rockanje

  Olaertsduyn, Rockanje

  Uniek zorgverleningconcept op een landgoed in de Voornse duinen.

 • Projectmanagement De Dijk, Maassluis

  Projectmanagement De Dijk, Maassluis

  De gemeente Maassluis heeft een aantal jaren geleden een potentiële bedrijvenlocatie van de gemeente Rotterdam aangekocht. Op deze locatie wil de gemeente op korte termijn een begraafplaats en een bedrijventerrein realiseren. VISADE voert namens de gemeente het projectmanagement van deze locatie.

 • De Kade, Maassluis

  De Kade, Maassluis

  In de gemeente Maassluis aan de Nieuwe Waterweg is het pijpencoatingbedrijf Conline gevestigd. De eigenaar van het terrein is voornemens de bedrijfsactiviteiten op die locatie te beëindigen en het terrein te herontwikkelen naar een woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningenlocatie. De eigenaar zal zelf de ontwikkeling ter hand nemen. VISADE is projectleider van de gemeente Maassluis en begeleid de hele herontwikkeling namens de gemeente.

 • Het Clockhuys, Rotterdam

  Het Clockhuys, Rotterdam

  Tegen de bestaande kerk H.H. Michaël en Clemens is in de Sternstraat te Rotterdam (zuid) is het Clockhuys aangebouwd, een voormalige pastorie. Dit bouwdeel is eigendom van Laurens Wonen en reeds geruime tijd niet meer in gebruik.

 • Veldstraat, Rotterdam

  Veldstraat, Rotterdam

  Grootschalige zorginstelling maakt plaats voor moderne én kleinschalige woonvormen met zorgservices.

 • Herontwikkeling Slachthuisterrein, Haarlem

  Herontwikkeling Slachthuisterrein, Haarlem

  De drie corporaties hebben VISADE begin 2009 gevraagd de procescoördinatie op zich te nemen. Dit hield in dat onder leiding van VISADE er een ontwikkelingsvisie is gemaakt die als basis moest dienen voor een waardebepaling van het terrein. Deze ontwikkelingsvisie moest kunnen rekenen op draagvlak van de drie corporaties en aansluiten bij alle beleidsvisies van de gemeente. Gelijktijdig heeft VISADE op markttechnische en financiële haalbaarheid de totstandkoming van het plan aangestuurd.

 • Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

  'VISADE heeft bij gebiedsontwikkelingen het uitgangspunt om met alle betrokken partijen tot kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling willen komen voor een totaalproject. Bij de ontwikkeling van deelprojecten hebben wij oog heeft de context waarin het totaalproject wordt gerealiseerd.
 • Wonen à la Carte in RijswijkBuiten

  Wonen à la Carte in RijswijkBuiten

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in RijswijkBuiten begeleiden wij de kopers met een ingenieus menu de ontwikkeling van hun eigen woning vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • De Groene Loper Leidschendam, Voorburg

  De Groene Loper Leidschendam, Voorburg

  "VISADE staat open voor onze vragen en luistert goed. Niet al onze wensen waren te realiseren. Maar in die gevallen werd wel heel duidelijk aangegeven waarom niet en dat is prettig. Je weet dat er serieus over nagedacht is.", aldus een bewoonster van de wijk Bovenveen en lid van de klankbordgroep.
 • Wonen à la Carte in Delft

  Wonen à la Carte in Delft

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Delft bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte in Son

  Wonen à la Carte in Son

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Son begeleiden wij de kopers met een ingenieus menu de ontwikkeling van hun eigen woning vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte in Delft fase 2

  Wonen à la Carte in Delft fase 2

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Delft bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot projecten met een hoge kwaliteit die - mede daardoor – een hogere toekomstwaarde garanderen.

 • Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten

  Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Parkrijk in RijswijkBuiten bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt d
 • Wonen à la Carte in RijswijkBuiten fase 2

  Wonen à la Carte in RijswijkBuiten fase 2

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in RijswijkBuiten bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot pr
 • Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom

  Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Bastion Orange, Bergen op Zoom bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak
 • Wonen à la Carte in Blaricummermeent

  Wonen à la Carte in Blaricummermeent

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Blaricummermeent bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte Tuinbouwweg, Park Triangel in Waddinxveen

  Wonen à la Carte Tuinbouwweg, Park Triangel in Waddinxveen

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Park Triangel bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte Hofje van Chopin in Delft

  Wonen à la Carte Hofje van Chopin in Delft

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte in Park Triangel bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte Aan de Braassem

  Wonen à la Carte Aan de Braassem

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Aan de Braassem bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.
 • Wonen à la Carte DelftsWater

  Wonen à la Carte DelftsWater

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte DelftsWater bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  Wonen à la Carte Het Nieuwe Water

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte Het Nieuwe Water bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven. Met deze aanpak leidt dat tot
 • Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  Wonen à la Carte De Groene Loper, Zoetermeer

  VISADE heeft een product ontwikkeld die kopers maximale vrijheid geeft hun eigen huis naar eigen idee te realiseren. Met Wonen à la Carte De Groene Loper in Zoetermeer bieden wij de kopers binnen een menu van mogelijkheden de ontwikkeling van hun eigen woning mede vorm te geven.