Daniël den Hoed kliniek

Onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie van het ziekenhuis in Rotterdam Zuid ten behoeve van ouderenhuisvesting in combinatie met zorgvoorzieningen.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Rotterdam
Aanvang
juli 2007
Oplevering
september 2007

Aanleiding
De Daniël den Hoed Kliniek gaat op termijn verhuizen naar Rotterdam Noord. Waarschijnlijk gebeurt dit in 2014. De gemeente beraadt zich over de toekomst van het gebouw.
VISADE Advies in Projectontwikkeling bv heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam (het Ontwikkelingsbedrijf) een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het verbouwen (renovatie) van de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam. Gekeken is of de renovatie van het gebouw voor de huisvesting van ouderen tot de mogelijkheden behoort.

Waarom VISADE?
VISADE heeft veel ervaring opgebouwd met binnenstedelijke ontwikkeling en projecten met een mix van huurwoningen en koopwoningen bestemd voor ouderen in relatie met de zorgsector.
Vanuit deze ervaring is VISADE goed in staat advies te geven over de
haalbaarheid van ontwikkelingsconcepten.

Werkwijze en resultaat
In de vorm van een quick scan is een beknopt haalbaarheidsonderzoek gehouden naar de mogelijkheden van renovatie van het bestaande hoofdgebouw voor ouderenhuisvesting in combinatie met zorgvoorzieningen.
 Het onderzoek diende inzicht te geven in:
1. de financiële en kwalitatieve haalbaarheid van renovatie
2. de financiële en kwalitatieve haalbaarheid van nieuwbouw (op basis van stedenbouwkundige 'telmodellen'
3. vergelijking van de haalbaarheid van renovatie en nieuwbouw.

De Daniël den Hoedkliniek is gevestigd in een complex van gebouwen die een uitbreiding zijn van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Om de vraag naar de haalbaarheid te beantwoorden is eerst gekeken welke gebouwen in principe geschikt zijn om te verbouwen naar een woonfunctie. Op basis van deze analyse is een inschatting gemaakt van het programma bij renovatie en zijn de opbrengsten van de woningen in beeld gebracht bij renovatie aangevuld met nieuwbouw ter plaatse van de niet te renoveren gebouwen. De renovatie-variant is vergeleken met stedenbouwkundige varianten voor de sloop nieuwbouw van het gehele complex.
Hierbij is ook gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de ouderenhuisvesting en de zorg. In het eindrapport zijn voorlopige conclusies geformuleerd en is een aantal aanbevelingen voor nadere studie opgenomen