De Boog van Voorburg

De oorspronkelijke Hoeksteenkerk lag op de hoek van de Rozenboomlaan en de Prins Bernhardlaan in Voorburg, nabij het winkelcentrum Koningin Julianaplein. Sloop van het gebouw heeft de kans geboden om op deze locatie een nieuwe multifunctionele ruimte en appartementen te bouwen.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg
Specificatie
24 koopappartementen met een multifunctionele ruimte en stallingsgarage
Prijs
vanaf € 298.000,- tot € 497.000,-
Architect
Jan Lambeck Architecten BNA, Almere
Samenwerking
De Langen en Van den Berg, Bergambacht Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen, Voorburg
Aanvang
oktober 2007
Oplevering
oktober 2009

Inleiding
De Hoeksteenkerk voldeed bouwtechnisch niet meer aan de eisen en wensen van de gebruikers, de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen. Het bestuur van de vereniging vroeg WoonInvest mee te denken over een oplossing voor de Hoeksteenkerk. 

VISADE inventariseerde de problemen en wensen en maakte een voorstel voor de invulling van de huidige locatie van De Hoeksteenkerk. Dit resulteerde in het slopen van de kerk en op deze plek een appartementengebouw met multifunctionele ruimte terug te bouwen. De multifunctionele ruimte biedt onderdak aan de vereniging en aan activiteiten van derden.

Waarom VISADE?
De wensen van de gebruikers en de locatie van het plan - in een bestaande woonwijk - vragen om een creatieve oplossing. Bij het project 'Julianaschool' (verbouw van een bestaande school tot kinderdagverblijf en appartementen) heeft VISADE laten zien dat ze oplossingen biedt met oog voor de omgeving, de wensen van de gebruikers, de omwonenden en andere betrokken partijen. Voor WoonInvest reden om VISADE in te schakelen.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft samen met architect Jan Lambeck (Lambeck Architecten BNA) gewerkt aan de (her)ontwikkeling van de locatie van de huidige De Hoeksteenkerk. Het plan omvat de bouw van een appartementencomplex, een halfverdiepte stallingsgarage en een multifunctionele ruimte.

Het ontwerp van het appartementengebouw is een knipoog naar de architectuur uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het gaat uit van de bestaande strokenverkaveling met een gesloten structuur door een markante hoekoplossing en bakstenen gevels met wit geschilderde kozijnen.

De nieuwe multifunctionele ruimte biedt ruimte aan alle activiteiten die de Vereniging in de toekomst wil ontplooien. De architectuur en vormgeving van de nieuwe multifunctionele ruimte geven het gebouw een eigen(tijds) gezicht in de wijk.