De Groene Loper Leidschendam, Voorburg

"VISADE staat open voor onze vragen en luistert goed. Niet al onze wensen waren te realiseren. Maar in die gevallen werd wel heel duidelijk aangegeven waarom niet en dat is prettig. Je weet dat er serieus over nagedacht is.", aldus een bewoonster van de wijk Bovenveen en lid van de klankbordgroep.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg
Specificatie
6 vrije sector koopwoningen (grondgebonden)
27 koop- en 25 sociale huurappartementen
wijkaccomodatie en medisch centrum
Prijs
vanaf € 220.500,- / € 410.000,- eengezinswoningen, vanaf € 210.000,- / 350.000
Architect
Atelier Kingma & van Mameren, Schiedam Jan Lambeck, Almere
Samenwerking
WoonInvest, Voorburg
Aanvang
april 2004
Oplevering
april 2006

In de gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat een grote vraag naar grondgebonden woningen. Uitbreiding binnen gemeentelijk grondgebied is niet mogelijk, hetgeen de aanleiding is geweest voor een zoektocht voor mogelijkheden in binnenstedelijk gebied. Zo is de locatie van een voormalige basisschool 'Van Royenschool' in de wijk Bovenveen aangewezen als nieuwbouwlocatie. Met de uitgesproken wens van het College nieuwbouw te realiseren voor het oude wijkcentrum in park 't Loo was een basisprogramma bekend.

WoonInvest en VISADE besluiten tot een samenwerking waarbij VISADE de ontwikkeling en het totale procesmanagement ter hand nam.

Waarom VISADE?
VISADE denkt in oplossingen, oplossingen met oog voor de omgeving, de wensen van de bewoners en andere betrokken partijen. Tijdens het interactieve proces met de bewoners en andere belanghebbenden weet VISADE de wensen te vertalen naar oplossingen die passen binnen de bestaande omgeving én financieel haalbaar.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft in samenwerking met de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld die de basis vormden voor het uitschrijven van een selectie tussen drie architectenbureaus. De keuze viel op een stedenbouwkundig ontwerp van Atelier Kingma & van Mameren die met hun plan 'De Groene Loper', genoemd naar de fraaie wandelpromenade die centraal in het gebied ligt, op alle fronten als beste uit de bus kwam. 'De Groene Loper' verbindt het stadspark 't Loo met het wijkpark Jan Mulderveld.

Tegelijkertijd kwam een tweede aangrenzende locatie beschikbaar. Met de verwerving van deze locatie (het voormalige Phillipsgebouw) aan de Savallelaan werd eind 2001 een overeenkomst gesloten met de gemeente voor een totaalontwikkeling.In een nauwe samenwerking tussen VISADE en de gemeente werd een klankbordgroep samengesteld waarin omwonenden in een interactief proces nauw betrokken werden bij de uitwerking van plannen. Het resultaat is een grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling die in de ruimtelijke ordeningsprocedure tot geen enkel bezwaar leidde van omwonenden.Voor de realisatie heeft VISADE de samenwerking gezocht met Korteweg Bouw BV uit Breda die op hun beurt de ambities hebben vertaald naar een kwalitatief hoogwaardig plan.

Bijzondere kenmerken
Tijdens het ontwikkelingsproces heeft VISADE bemiddeld voor SCO Lucas voor de verbouw van basisschool de Driemaster. Door deze bemiddeling werd dit onderdeel een integraal onderdeel van het totaalplan en heeft de nieuwe speelplaats een prominente plek gekregen aan De Groene Loper.

Daarnaast heeft VISADE op verzoek van de gemeente een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte gemaakt (landschapsarchitect Peter Lubbers uit 's-Hertogenbosch). Op basis van die plannen heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld voor onder ander de herinrichting van het Jan Mulderveld.

Het totaalproject 'De Groene Loper' voorzag in volgorde van realisatie:

 • de verbouw van basisschool 'de Driemaster' naar een zogenaamde brede school in twee fasen;
 • de bouw van 66 grondgebonden eengezinswoningen;
 • de bouw van een solitair gebouw welke als wijkaccommodatie dient voor de wijkvereniging Bovenveen;
 • de bouw van een appartementencomplex, waarin opgenomen:
  •     een volledig verdiepte parkeergarage met 52 plaatsen
  •     ca 1.400 m2 bedrijfsruimte ten behoeve van een
        medisch centrum Apothekers en huisartsen onder één
        dak (AHOED);
  •     25 sociale huurwoningen
  •     24 koopappartementen
  •     3 penthouses
 • de aanleg van de openbare ruimte binnen het plangebied;
 • de herinrichting van het Jan Mulderveld;
 • de aanleg van een nieuwe leiding (gas water, licht en rioleringen) voor een groter deel van de wijk Bovenveen.