De Kade, Maassluis

In de gemeente Maassluis aan de Nieuwe Waterweg is het pijpencoatingbedrijf Conline gevestigd. De eigenaar van het terrein is voornemens de bedrijfsactiviteiten op die locatie te beëindigen en het terrein te herontwikkelen naar een woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningenlocatie. De eigenaar zal zelf de ontwikkeling ter hand nemen. VISADE is projectleider van de gemeente Maassluis en begeleid de hele herontwikkeling namens de gemeente.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Maassluis
Specificatie
Gemeentelijk projectleiding locatie De Kade
Aanvang
januari 2010

Waarom VISADE?
De gemeente heeft VISADE gevraagd vanwege de expertise die VISADE heeft bij het realiseren van diverse projecten. Daarnaast vond de opdrachtgever het aantrekkelijk een adviseur te kiezen die ook projecten voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De pragmatische, doelgerichte en flexibele instelling van VISADE gaf uiteindelijk de doorslag.

Werkwijze en resultaat
Het initiatief van de ontwikkeling ligt bij de huidige eigenaar. VISADE heeft als primair doel de ambities die de gemeente heeft voor deze plek te realiseren. Om dit te bereiken nemen wij deel in ontwerpteam, projectteam en stuurgroepen. Daarnaast draagt VISADE zorg voor een goede besluitvorming door de gemeente en is projectleider van alle taken die de gemeente moet verrichten om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het project bevind zich in de haalbaarheidsfase. Het projectmanagement namens de eigenaar wordt gevoerd door Kalliste woningbouwontwikkeling uit Eindhoven.

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie heeft er een selectie plaatsgevonden tussen een drietal architectenbureaus. Bureau DOK uit Amsterdam heeft deze selectie gewonnen met de visie “Kanjers voor de kade”. Onder leiding van Liesbeth van der Poll van Dok architecten is een ruimtelijke structuurvisie gemaakt.

Dit jaar wordt het haalbaarheidsonderzoek afgerond en wordt besloten of en op welke wijze de Kade herontwikkeld wordt.