De Zonnewijzer, Leidschendam

Het project 'De Zonnewijzer' is in twee opzichten spraakmakend. Ten eerste vormt het de start van het Damcentrum, de ingrijpende vernieuwing van het historische oude centrum van Leidschendam. Ten tweede staat het project voor een ingenieus combinatiegebouw, waarin een basisschool met verdiepte gymzaal, wordt gecombineerd met sociale huurappartementen en ondergronds parkeren.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Specificatie
basisschool met gymnastieklokaal
Architect
Topos Architecten, Waddinxveen
Samenwerking
WoonInvest
Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas
Aanvang
januari 2006
Oplevering
oktober 2007

Aanleiding
In het door de gemeente Leidschendam vastgestelde Masterplan Damcentrum is opgenomen dat de bestaande basisschool 'De Zonnewijzer' wordt verplaatst naar de Rijstraat. in het stedenbouwkundig uitgangspunten is een combinatie met woningen mogelijk.

WoonInvest en SCO Lucas schakelde VISADE in voor het opstellen van een programma van eisen en het overleg met de gemeente voor het vervaardigen van een ontwerp.

Waarom VISADE?
Zowel het schoolbestuur van SCO Lucas als woningstichting WoonInvest hadden uitgesproken wensen die aanvankelijk niet makkelijk in één gecombineerd gebouw waren te realiseren.Voor beide partijen was dat aanleiding om VISADE te vragen de wensen te vertalen naar een gemeenschappelijk Programma van Eisen en een ontwerp.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft in samenwerking met de gemeente de overall vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden vertaald naar specifieke uitgangspunten voor de ontwikkeling van een gecombineerde school en woningen. 

Gelijktijdig werd het overall Programma van Eisen vorm gegeven en kreeg Topos opdracht voor het maken van een schetsontwerp. Resultaat is een uniek ontwerp met 32 woningen voor ouderen (levensbestendige woningen) boven een basisschool. Met de aanleg van een volledig verdiepte parkeergarage was het mogelijk een gymzaal te integreren die eveneens verdiept is aangelegd.Op 7 december 2005 was minister VROM, Sybille Dekker, aanwezig bij de officiële starthandeling voor de bouw van het project.

Bijzondere kenmerken
De locatie waarop het project wordt gerealiseerd is zo klein dat het opmerkelijk genoemd mag worden dat het gewenste programma (inclusief de gymzaal) daarin een goede plaats heeft gekregen.

De keuze voor levensloopbestendige woningen is tweeledig. Enerzijds biedt dit WoonInvest de mogelijkheid alternatieve huisvesting aan te bieden voor met name ouderen die als gevolg van het Masterplan Damcentrum moeten verhuizen. Anderzijds sluit de nieuwbouw aan bij een bestaand verzorgingstehuis van waaruit eventuele thuiszorg geleverd kan worden.