Julianaschool, Voorburg

'VISADE komt regelmatig met goede oplossingen waar ik nog niet aan had gedacht. En pakt uit eigen initiatief veel zaken op. VISADE is de spin in het web. Ze vertolkt de meningen van de verschillende partijen in dit project.' Projectleider Stedelijke Vernieuwing bij de gemeente Leidschendam-Voorburg

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Voorburg, Sevenbergestraat
Specificatie
2- en 3- kamerappartementen
Prijs
Vanaf ca. € 127.500,-
Architect
Jan Ledderhof uit Den Haag
Samenwerking
VISADE advies in projectontwikkeling BV
wooncorporatie Wooninvest
Aanvang
december 2003
Oplevering
oktober 2004

Aanleiding
Eind 2001 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg het initiatief genomen om de mogelijkheden van hergebruik van de Julianaschool in Voorburg in kaart te brengen. Eerdere plannen voor sloop en nieuwbouw op deze locatie leidden niet tot een definitief besluit. VISADE is gevraagd om de verbouwmogelijkheden van het bestaande schoolgebouw te analyseren.

Waarom VISADE?
Door goede ervaringen met VISADE bij de herontwikkeling van de Van Royenschool, heeft de gemeente Voorburg VISADE ook bij dit project ingeschakeld. VISADE laat zien dat de bestaande bebouwing meer mogelijkheden biedt dan aanvankelijk werd gedacht. Het creatieve advies van VISADE heeft ertoe geleid dat zij ook gevraagd is voor de ontwikkeling van het project.

Werkwijze en resultaat
Samen met architect Jan Ledderhof slaagt VISADE er in om een verbouwplan te maken dat past binnen de randvoorwaarden van de gemeente én financieel haalbaar is. In het plan wordt een kinderdagverblijf op de begane grond gecombineerd met zeven bijzondere appartementen. Het kinderdagverblijf van de Stichting Kinderopvang Voorburg (Stikov) kan hierdoor na de verbouwing op zijn huidige locatie in de Julianaschool blijven bestaan.

Door het verbouwplan van VISADE raakt het besluitvormingsproces in een versnelling. De huidige prognose is dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in september 2003 de bouwvergunning verleent. In het vierde kwartaal van 2003 gaat de realisatie van het project, waar VISADE ook bij betrokken is, van start.

Koudijs Bouw is op 3 december 2003 gestart met de verbouwing