Kleijn Waterrijk, Waspik

Kleijn Waterrijk is een goed voorbeeld van een randstedelijke ontwikkeling waarbij een voormalig kassengebied is veranderd naar een woonwijk die overgaat in natuurgebied.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Waspik, gemeente Waalwijk
Specificatie
38 vrije sector woningen (in 3 basistypen)
Prijs
vanaf € 299.500,- tot € 550.000,-
Architect
AS architecten, Tilburg
Samenwerking
Rabo Vastgoed BV, Eindhoven
Aanvang
juli 2004
Oplevering
oktober 2005

Kleijn Waterrijk is een goed voorbeeld van een randstedelijke ontwikkeling waarbij een voormalig kassengebied is veranderd naar een woonwijk die overgaat in natuurgebied.

Plaats   Waspik, gemeente Waalwijk
Specificatie   38 vrije sector woningen (in 3 basistypen)
Prijs   vanaf € 299.500,- tot € 550.000,-
Architect   AS architecten, Tilburg
Samenwerking   Rabo Vastgoed BV, Eindhoven
Aanvang   3e kwartaal 2004
Oplevering   4e kwartaal 2005
Start ontwikkeling   zomer 2001


Aanleiding
Eind 2001 hebben de Provincie Noord-Brabant, gemeente Waalwijk en de Landelijke Tuinbouw Organisatie een convenant 'GlasNat' gesloten die erin voorzag in de sanering van alle tuinbouwbedrijven in het gebied tussen de dorpskern Waspik en de gemeente Waalwijk voor de realisatie van natuurontwikkeling.

In het bestemmingsplan 'GlasNat' was naast de gewenste natuurontwikkeling ruimte voor een kleinschalige uitbreiding voor woningbouw aan de rand van de dorpskern Waspik. Toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen noemde dit project 'een goed voorbeeld van Rood voor Groen'. 

Waarom VISADE?
VISADE heeft veel ervaring met ontwikkelingen in overgangsgebieden. De grondeigenaar benaderde VISADE voor advisering. Dit leidde al snel tot een samenwerking tussen VISADE en de gemeente Waalwijk voor de ontwikkeling van overgangsgebied tussen wonen en natuur. Op basis daarvan heeft VISADE de grond van de eigenaar verworven.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft in samenwerking met de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld die de basis vormde voor het uitschrijven van een selectie tussen twee architectenbureaus. De keuze viel op AS Architecten uit Tilburg die samen met landschaparchitect Rob Wagemakers een uniek waterrijk en groen woningbouwplan ontwierp met de titel 'Weids wonen in Waspik'. Het resultaat is een kleinschalig nieuwbouwproject 'Kleijn Waterrijk' met 38 (luxe)vrije sector koopwoningen in een waterrijke en groene setting aan de rand van het prachtige poldergebied van de Binnenbijster. 

Voor de realisatie heeft VISADE de samenwerking gezocht met Rabo Vastgoed BV en de bouw en infrastructuur is gerealiseerd door Heijmans IBC Bouw BV uit Breda.

Bijzondere kenmerken
Het stedenbouwkundig plan is opgezet op basis van het voormalige slagenlandschap van de polder de Binnenbijster. Deze worden vormgegeven door de Elzensingels (water en bomenrijen) met daarin de 38 woningen.

De 38 woningen bestaan uit 14 vrijstaande- en 24 geschakelde twee-onder-één-kap woningen. De zeven vrijstaande (polder)woningen op grote kavels maken niet allen onderdeel uit van het nieuwe  natuurgebied maar vormen tezamen het nieuwe detachement van Waspik.

Omstreeks 1700 is, in opdracht van Stadhouder Willem III, een begin gemaakt van een nieuw verdedigingswerk. Het was een militair steunpunt op de hoge zandrug van Waspik, precies op de projectlocatie: 'het Retranchement van Waspik'. Een uniek voorbeeld van 'Weids wonen in een polderlandschap' de titel van de door VISADE en de gemeente vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden.