Olaertsduyn, Rockanje

Uniek zorgverleningconcept op een landgoed in de Voornse duinen.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Rockanje, gemeente Westvoorne
Specificatie
zelfstandige woonzorg-appartementen voor ouderen kleinschalige verpleegvoorziening voor dementerenden parkeergarage zorg- en dienstverleningsproducten
Samenwerking
Laurens, Rotterdam
Aanvang
januari 2013
Oplevering
januari 2015

Aanleiding
Het landgoed Olaertsduyn ligt tegen het duinlandschap van de gemeente Westvoorne. Laurens Rotterdam wil op dit landgoed activiteiten gaan ontwikkelen ten behoeve van ouderen in de gemeente Westvoorne. Het landgoed biedt daarbij een unieke mogelijkheid om wonen, zorg en natuur met elkaar te verbinden.

Waarom VISADE?
VISADE heeft ervaring met ontwikkelingen in overgangsgebieden tussen 'rood en groen'. Vandaar ook dat Laurens Rotterdam VISADE heeft benaderd voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor het landgoed Olaertsduyn.

Werkwijze en resultaat
VISADE gaat samen met Laurens Rotterdam en de gemeente Westvoorne de komende periode bekijken op welke wijze wonen, zorg en natuur met elkaar verenigd kunnen worden. De landschappelijke kwaliteiten van het landgoed zijn daarbij van groot belang. Op grond van de ecologische, historische en landschappelijke waarden wordt een ontwikkelingsvisie voor het gebied opgesteld.

Eind 2009 is door Laurens een Programma van Eisen vastgesteld voor deze unieke locatie. Dit Programma van Eisen is de basis voor het stedenbouwkundig plan. In het planteam voor de ontwikkeling is ook de gemeente Westvoorne vertegenwoordigd. Deze samenwerking heeft ertoe geleid inmiddels Ruimtelijke Randvoorwaarden voor de locatie zijn opgesteld. Deze Randvoorwaarden zullen te zijner tijd de basis zijn voor de bestemmingsplanprocedure. Gezien het kwetsbare karakter van het Landgoed zal ook aandacht worden besteed aan de eisen en wensen in kader van de Natuurbeschermingswet.

Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan en de schetsmatige voorstellen voor de ontwikkeling worden de buurtbewoners nauw betrokken. Middels een klankbordgroep zijn zij in de gelegenheid om samen met de initiatiefnemers de plannen te optimaliseren. Maar ook de toekomstige doelgroep heeft een belangrijke rol gekregen. Zo hebben verschillende gesprekken georganiseerd met potentiële belangstellenden, welke een schat aan informatie voor het project hebben opgeleverd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van het Stedenbouwkundig Plan en het Schetsontwerp. Vervolgens zal op basis daarvan worden gestart met het Voorlopig Ontwerp en de benodigde RO-procedures voor dit bijzondere project.