Ontwikkelingsvisie, Madestein

De wens van de gemeente Den Haag om het huidige kassengebied Madestein te transformeren in 'het tweede Wassenaar van Haaglanden' is ook voor VISADE een uitdaging. Volgens VISADE is Wassenaar niet te kopiëren, maar qua allure en kwaliteit wel te evenaren. Deze kwaliteit en de allure die Wassenaar zo kenmerken, staat in de ontwikkelingsvisie van VISADE op Madestein centraal.

Aanleiding
De gemeente De Haag ging een aantal jaren geleden op zoek naar partners om gezamenlijk Madestein mee te ontwikkelen. In principe was het uitgangspunt dat investeringen in de openbare ruimte pas worden gedaan, nadat de woningen verkocht zijn. Dit is een gebruikelijke aanpak bij de herontwikkeling van gebieden.

Waarom VISADE
VISADE hanteert een ander uitgangspunt bij de ontwikkeling van Madestein: 'creëer eerst een omgeving en geef daarna pas de kavels uit'. Een omgedraaide visie, ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt van de gemeente Den Haag.

Werkwijze en resultaat
VISADE wil met Madestein een luxe woonwijk realiseren in een natuurlijke omgeving. Deze omgeving staat dan ook centraal in de werkwijze. Voordat de eerste paal de grond in gaat, wordt de openbare ruimte op een natuurlijke wijze gecreëerd. De openbare ruimte sluit aan bij de historisch landschappelijke opbouw en ondergrond van het gebied. Madestein is een van de laagste delen van het Westland. Dit gegeven biedt voor VISADE aanleiding om het kassengebied te transformeren in een eilandengebied. Het kassengebied komt gefaseerd vrij; de verschillende fasen in de ontwikkeling zijn hierop gebaseerd. Voor de totale ontwikkeling van Madestein staat vijf jaar gepland.

Toekomstige bewoners kunnen straks in Madestein hun droomhuis realiseren. Elke particulier (of groep van particulieren) kan opdrachtgever zijn voor de ontwikkeling van een eigen woning. VISADE ondersteunt deze bewoners bij de ontwikkeling van deze woning volgens hun specifieke wensen en ideeën.

Madestein staat voor een krachtige luxe woonwijk in een bijzonder gecreëerde omgeving. Passend bij de historische opbouw van het landschap. Samen met de mogelijkheden die bewoners straks krijgen om hun eigen woonwensen te realiseren, maakt dit Madestein een locatie met de allure en kwaliteit van Wassenaar.