Oranjeplein, Waalwijk

Werkvelden
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Waalwijk
Specificatie
Analyse en visie voor de buurt Oranjeplein e.o. 225 woningen van Casade Woondiensten
Aanvang
oktober 2006
Oplevering
oktober 2007

Aanleiding 
De buurt Oranjeplein en omgeving is gebouwd  tussen 1949 en 1953. Casade Woondiensten, eigenaar van een groot deel van de woningen in de buurt, heeft een aantal jaar geleden besloten zich te gaan voorbereiden op een overweging van de toekomst van haar woningbezit. De buurt Oranjeplein e.o. ligt in de wijk Laageinde nabij het centrum van Waalwijk. In de buurt staan 225 woningen van Casade woondiensten, waarvan 154 duplexwoningen en 71 eengezinswoningen. Casade Woondiensten heeft Rottier Advies BV gevraagd het procesmanagement te voeren. Rottier Advies BV heeft VISADE bij de opdracht betrokken voor de uitwerking van de buurtanalyse en de buurtvisie.    

Waarom VISADE? 
VISADE weet in een interactief proces samen met de bewoners en andere belanghebbenden de wensen te vertalen naar concrete maatschappelijk en financieel haalbare oplossingen.

Werkwijze en resultaat 
Rottier Advies BV heeft begin 2007 samen met VISADE een startnotitie opgesteld voor de buurtaanpak. In de startnotitie is aangegeven op welke wijze aan de buurtaanpak vorm wordt gegeven. Om de bewoners en belanghebbenden bij de buurtaanpak te betrekken is er een klankbordgroep opgericht, zijn gesprekken gevoerd en zijn alle bewoners thuis bezocht. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de positieve en negatieve punten van de buurt. Parallel aan dit overleg met bewoners en belanghebbenden is een bouwtechnisch- en een woonwensenonderzoek (enquête) uitgevoerd. Voorbereidingen vinden nu plaats voor de visiefase. In deze fase wordt samen met de bewoners en de belanghebbenden een buurtvisie opgesteld voor het Oranjeplein en omgeving.