Projectmanagement De Dijk, Maassluis

De gemeente Maassluis heeft een aantal jaren geleden een potentiële bedrijvenlocatie van de gemeente Rotterdam aangekocht. Op deze locatie wil de gemeente op korte termijn een begraafplaats en een bedrijventerrein realiseren. VISADE voert namens de gemeente het projectmanagement van deze locatie.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Maassluis
Specificatie
Projectmanagement locatie De Dijk
Aanvang
januari 2010

Aanleiding
De gemeente Maasluis is eigenaar van locatie de Dijk. De gemeente wil de voortgang van deze ontwikkeling versnellen. Om dit te bewerkstelligen heeft zij besloten de aansturing van het project professionaliseren. Om deze reden heeft de gemeente Maassluis VISADE verzocht het projectmanagerschap voor haar rekening te nemen.

Waarom VISADE?
De gemeente heeft VISADE gevraagd vanwege de expertise die VISADE heeft bij het realiseren van diverse projecten. Daarnaast vond de opdrachtgever het aantrekkelijk een adviseur te kiezen die ook projecten voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De pragmatische, doelgerichte en flexibele instelling van VISADE gaf uiteindelijk de doorslag.

Werkwijze en resultaat
VISADE wil van de locatie de Dijk een succesvolle ontwikkeling te maken. Hiervoor heeft VISADE de volgende aanpak gekozen:

  1. Verbeteren van de projectsturing;
  2. Schetsen van een kader (w.o. planning) waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt;
  3. Verstevigen van de grondexploitatie als sturingsinstrument voor de ontwikkeling.


Hiervoor is een projectplan gemaakt. Het projectplan richt zich vooral op de managementkant van het project. Dat wil zeggen:

  • Organisatie en gedetailleerd vastleggen van de taken en bevoegdheden binnen de organisatie;
  • Vastleggen en stellen van de besluitvormingsstructuur;
  • Gedegen en structurele vastlegging van de afspraken binnen de projectorganisatie;
  • Gedegen en structurele informatie en uitwisseling met de opdrachtgevers (ambtelijk en bestuurlijk)
  • Een gedegen stappenplan (inclusief planning)
  • Opzetten van een financieel sturingsinstrumentarium.

Inmiddels is het projectplan bijna vastgesteld en wordt er gewerkt volgens de lijnen van het plan.

De bestemmingsplanprocedure is nagenoeg afgerond. Dit jaar wordt gestart met het bouwrijp maken.

VISADE heeft het projectmanagement weer aan de gemeente overgedragen.

Website: www.dedijk.info