Projectmanagement Pot/Palletterein in de Kapelpolder, Maassluis

De gemeente Maassluis heeft een aantal jaren geleden, na een brand, een locatie van de toenmalige eigenaar aangekocht. De aankoop is destijds gedaan om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Maassluis
Specificatie
Projectmanagement locatie Pot/Pallet
Samenwerking
Gemeente Maassluis
Aanvang
februari 2011
Oplevering
december 2015

Daarnaast had de gemeente het plan de Kapelpolder te laten transformeren naar een woningbouwlocatie. Inmiddels is de gemeente niet meer voornemens de locatie te transformeren naar woningbouw, maar wil ook nog ruimte bieden aan bedrijvigheid. De gemeente heeft VISADE gevraagd een ontwikkelingsvisie voor het terrein te maken. Daarnaast voert VISADE namens de gemeente het projectmanagement van deze locatie.

Aanleiding
De gemeente Maasluis is eigenaar van locatie Pot/Pallet. De gemeente wil de voortgang van deze ontwikkeling versnellen. Om dit te bewerkstelligen heeft zij VISADE verzocht het projectmanagerschap voor haar rekening te nemen en een ontwikkelingsvisie te maken.

Waarom VISADE?
De gemeente heeft VISADE gevraagd vanwege de expertise die VISADE heeft bij het realiseren van diverse projecten. Daarnaast vond de opdrachtgever het aantrekkelijk een adviseur te kiezen die ook projecten voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De pragmatische, doelgerichte en flexibele instelling van VISADE gaf uiteindelijk de doorslag.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft een projectplan opgesteld. Hierbij wordt het noordelijk deel van de locatie benut voor de vestiging van bedrijven. Aan de zuidzijde worden 20 à 22 woningen volgens het à la Carte concept gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk de tuinen, aan een blok bestaande woningen, van een kwalitatief goede afsluiting aan de achterzijde te voorzien. Hierdoor neemt de kwaliteit van deze woningen toe. Tussen de woningen en het nieuwe bedrijventerrein komt een bufferzone te liggen. De bufferzone bestaat uit een ontsluiting voor de woningen en een brede groenstrook. Voor het bedrijven deel is door de Stadsregio een herstructureringssubsidie toegekend.

De verwachting is dat medio volgend jaar de bedrijvenlocatie bouwrijp wordt gemaakt. De start verkoop van de woningbouwlocatie kan in de 2e helft van 2013 plaatsvinden.