Rozenlaan, Leidschendam

'VISADE is in staat ook relatief kleine complexe opgaven te ontwikkelen. Met een op voorhand te formuleren gemeenschappelijk Programma van Eisen, waarin de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd, wordt het ontwikkelingsproces versneld en leidt dit tot een mooi eindproduct.'

Werkvelden
Proces- en Projectmanagement
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Leidschendam
Specificatie
20 sociale huurwoningen
Ondergrondse stallingsgarage
Architect
Architectenbureau van Manen, Noordwijk
Aanvang
januari 2012
Oplevering
april 2013

Aanleiding
De locatie Rozenlaan ligt in de wijk 't Lien' in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op deze locatie staat een voormalig schoolgebouw waar het wijkcentrum 't Lien is gevestigd. Het wijkcentrum is verhuisd naar de nieuwbouwlocatie op de voormalige gemeentewerf. Op de locatie zullen 20 sociale huurwoningen worden gerealiseerd met een ondergrondse stallinggarage. De gemeente Leidschendam-Voorburg en WoonInvest spraken de intentie uit het project samen te ontwikkelen.

Waarom VISADE?
De wensen van de betrokkenen en omwonenden en de locatie van het plan - in een bestaande woonwijk - vragen om een creatieve oplossing. VISADE heeft in eerdere projecten laten zien dat ze oplossingen biedt met oog voor de omgeving, de wensen van de gebruikers, de omwonenden en andere betrokken partijen. Voor WoonInvest reden om VISADE in te schakelen, bij de ontwikkeling van de Rozenlaan.

Werkwijze en resultaat
VISADE heeft in samenwerking met de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld met aandacht voor het behoud van het groene karakter, verbeteren van het parkeren op maaiveld en een nieuwe toegang naar de speeltuin. Tijdens een informatieavond is het plan aan de omwonenden gepresenteerd. De omwonenden blijven bij de ontwikkeling betrokken door middel van deelname aan de klankbordgroep. Maart 2012 is gestart met de bouw van de 20 sociale huurwoningen en de ondergrondse stallingsgarage.
Architectenbureau van Manen uit Noordwijk is als architect bij het plan betrokken. Voor de realisatie is VISADE een samenwerking aangegaan met Van de Langen & van den Berg welke tevens de bouw verzorgt.