Samenwerking met Laurens Wonen

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Rotterdam
Specificatie
langdurige, integrale samenwerking voor de projectontwikkelingsactiviteiten van Laurens Wonen
Aanvang
januari 2005
Oplevering
januari 2012

Aanleiding
Laurens Wonen Diensten Zorg is de grootste aan bieder van ouderenzorg in Rotterdam. Laurens richt zich primair op het leveren van zorg en diensten ten behoeve van hun doelgroep. Vastgoed speelt een grote rol bij het kunnen leveren van de diensten en zorg. Aangezien vastgoed een eigen specialisme is, heeft Laurens een facilitair bedrijf wat zich uitsluitend bezighoud met beheer en ontwikkeling van vastgoed; Laurens Wonen.  

Laurens Wonen richt zich dankzij die 'roots' nog altijd op de huisvesting van ouderen. Daarnaast brengt de schaalverkleining in de ouderenzorg een enorme herontwikkelingsopgave met zich mee. De verouderde grote verzorging- en verpleeghuizen moet worden omgevormd naar moderne zorgconcepten waarbij maatwerk, zelfstandigheid en kleinschaligheid centraal staan.  

Voor Laurens Wonen gaat het om een grote uitdaging. Op meerdere plaatsen in Rotterdam moeten projecten van de grond komen. De corporatie heeft Visade daarom gevraagd voor ondersteuning en advies bij al hun vernieuwingsprojecten en de projecten van Laurens Wonen Diensten Zorg. Daarnaast realiseert Laurens Wonen ook nog volledige nieuwbouwplannen, eveneens op basis van wonen en zorg.

Waarom VISADE?
De keuze is op VISADE gevallen omdat Laurens Wonen behoefte had aan een partner die ten eerste deskundig is op het gebied van vastgoed, daarnaast zocht zij een partner met wie het goed samenwerken is en als laatste vond Laurens het uitermate belangrijk een partner te kiezen die in staat is het ontwikkelingsproces goed te structureren.

Laurens voelde zich dan ook zeer aangetrokken tot het VISADE-concept; een manier van werken waarbij vastgoed kennis vroeg in het oplossen van een ruimtelijke probleem wordt geïncorporeerd. Tevens is het VISADE concept uitermate geschikt om de ingewikkelde besluitvorming die bij vastgoed projecten hoort goed voor elkaar te krijgen.

Laurens Wonen verkrijgt door de samenwerking met VISADE goede kwaliteit en brede capaciteit op het gebied van projectontwikkeling en haalt tevens expertise in huis qua realisatie en verkoop van koopwoningen. De corporatie kan haar aandacht blijven richten op het bedienen van de wensen van de oudere klant op het gebied van wonen en welzijn en kan de nauwe samenwerking met organisaties van wonen, welzijn en zorg verder uitbouwen. Laurens Wonen wordt hiermee een betrouwbare en duurzame ontwikkelingspartner in de Rotterdamse vastgoedmarkt.

Werkwijze en resultaat
In de praktijk betekent de samenwerking dat Laurens Wonen haar kennis op het gebied van het wonen en de wensen van de woonconsument inbrengt. Daarbij is Laurens Wonen de strategische partner van de zorgorganisatie Laurens Wonen Diensten Zorg met hun wensen en deskundigheid op het gebied van vastgoed voor zorgdoeleinden. VISADE brengt haar kennis op het gebied van projectontwikkeling in. Concreet realiseert VISADE een aantal projecten voor Laurens Wonen en Laurens Wonen Diensten Zorg. Maar ook neemt VISADE de algemene adviesrol met betrekking tot vastgoed op zich.