t'Scharnier, Schipluiden

Hoe combineer je woningen met de kwaliteiten van de omgeving? Voor deze vraag stond VISADE bij het project 't Scharnier in Schipluiden.

Werkvelden
Project- en Gebiedsontwikkeling
Plaats
Schipluiden
Specificatie
35 vrije kavels voor luxe woningen en twee kleinschalige appartementencomplexen
Architect
INBO Architecten en Stedenbouwkundigen
Samenwerking
VISADE advies in projectontwikkeling BV
Amvest
Aanvang
juli 2001
Oplevering
juli 2008

Aanleiding
De gemeente Schipluiden heeft eind 2001 het bestemmingsplan 'Harnasch Noord' vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van dit gebied. Rondom het Harnasch Knooppunt komen een zogenaamde AWZI (een rioolzuiveringsinstallatie) en een hoogwaardige bedrijfsruimte met kantoren. Voor de zuidzijde, tussen de Woudselaan en de Lookwatering, worden woningen ontwikkeld. Deze woningen maken onderdeel uit van een ecologische hoofdstructuur, die de gemeente Schipluiden de naam 't Scharnier' heeft gegeven.

Waarom VISADE?
Woningen en natuur, in een aantal projecten heeft VISADE laten zien dat deze twee uitstekend te combineren zijn. Ook het project 't Scharnier is hier een goed voorbeeld van. De stedenbouwkundige visie combineert woningbouw met de kwaliteiten van de omgeving. Zo worden de woningen op eilanden gebouwd, waardoor in de toekomst wateroverlast wordt voorkomen.

Werkwijze en resultaat
Een aantal grondeigenaren heeft VISADE in 2001 benaderd voor het maken van een stedenbouwkundig plan voor 't Scharnier. INBO Architecten en Stedenbouwkundigen heeft in opdracht van VISADE dit stedenbouwkundige plan ontwikkeld. In overleg met de gemeente Schipluiden en het Hoogheemraadschap Delfland zijn in het plan de bestaande kwaliteiten en infrastructuur van het gebied meegnomen. Zo wordt een aantal eilanden ontwikkeld die het waterbergend vermogen vergroten, waardoor in de toekomst wateroverlast niet meer voorkomt. Het plan gaat uit van ca. 35  vrije kavels op de eilanden voor luxe vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. De eilanden krijgen hun eigen karakter doordat per eiland een andere architect de woningen ontwerpt. Aan de ontsluitingsweg, die het gebied doorsnijdt, zijn twee kleine appartementengebouwen met elk ca. 20 appartementen gepland.