Woningbouwlocatie de Harnaschpolder Delft

'VISADE heeft bij gebiedsontwikkelingen het uitgangspunt om met alle betrokken partijen tot kwalitatief hoogwaardige stedenbouwkundige invulling willen komen voor een totaalproject. Bij de ontwikkeling van deelprojecten hebben wij oog heeft de context waarin het totaalproject wordt gerealiseerd.

Werkvelden
Ontwikkelingsconcepten en Vastgoedadvisering
Project- en Gebiedsontwikkeling
Proces- en Projectmanagement
Plaats
Delft
Specificatie
ca. 800 vrije sector koopwoningen
Prijs
diverse prijscategorieën
Architect
diverse architecten
Samenwerking
Woonbron, Vidomes en Vestia
Aanvang
januari 2009
Oplevering
januari 2010

Aanleiding
Op de locatie Harnaschpolder, ten westen van Delft, realiseert de gemeente Delft in samenwerking met private partijen en de Delftse corporaties een nieuwe woonwijk met circa 1.300 woningen. Dit gedeelte van de Harnaschpolder is sinds 2005 grondgebied van de gemeente Delft en is sindsdien voortvarend van start gegaan met de planvorming. In het voorjaar van 2006 hebben de gemeente Delft en betrokken private partijen een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de woningen in de vrije sector koop. Eind 2006 hebben de partijen overeenstemming bereikt over de stedenbouwkundige opzet en de daarbij behorende ambities voor architectuur en duurzaamheid. De nieuwe woonwijk zal worden aangesloten op een nieuw aan te leggen stadsverwarmingnet, waarvoor het warmtebedrijf Delft is opgericht. VISADE is één van de private partijen die een grondpositie heeft verworven. Het plangebied is onderverdeeld in verschillende velden of deelgebieden. VISADE ontwikkeld de bouwvelden 9, 31, 32 en 34A.

Waarom VISADE?
VISADE heeft al in meerdere randstedelijke opgaven laten zien dat zij haar ambities, om tot kwalitatief hoogwaardige invulling te komen, kan waarmaken. De samenwerking met andere private partijen en met name corporaties biedt bovendien schaalvoordelen voor beide partijen bij de nadere uitwerking van deze ambities.

Werkwijze en resultaat
VISADE neemt het initiatief om in samenwerking met de gemeente Delft en alle betrokken partijen tot ontwikkeling van meerdere deelplannen tegelijk. Hiermee kan eenvoudiger worden ingespeeld op een betere mix van woningcategorieën die beter aansluiten op de marktvraag zonder dat elke ontwikkelaar een oplossing op hun eigen veld moeten creëren. 
Binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente is het resultaat van deze werkwijze dat over verschillende deelplannen ook een verbeterde parkeeroplossing gevonden kan worden en dat de groene opzet van de wijk gehandhaafd kan blijven.

Bijzondere kenmerken
Bijzonder kenmerk van de stedenbouwkundige opzet is de opsplitsing naar twee deelgebieden. Deelgebied 1 ten zuiden van de Dijkshoornseweg met een intensievere bebouwingsdichtheid door veelal gestapelde woningen en Deelgebied 2 met veelal grondgebonden woningen en de algemene voorzieningen. De naam van de nieuwe woonwijk, 'wonen tussen de schatten van Delft' vind haar oorsprong in een nieuwe woonwijk, omringd door water en groen en alle voorzieningen van de stad Delft binnen op een afstand van tien minuten fietsen.