Oplevering 200ste woning Blaricummermeent

Dinsdag 21 november jl. vond onder toeziend oog van wethouder Anne-Marie Kennis, in Blaricum de oplevering van onze 200ste woning plaats.

Tel: 070 - 4141555 | info@visade.nl